Op alle werkzaamheden die we verrichten krijgt u minimaal 1 maand garantie.
Op vervangen onderdelen kan de garantie verschillen.
Indien er gevraagd is om de machine op te halen en terug te brengen dan vallen de reiskosten niet onder garantie.